Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności

      


SM/XXV/370/2017

Działoszyn, dn. 12.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zwracamy się do mieszkańców osiedla z prośbą o udostępnienie swoich mieszkań w celu sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych oraz wykonania przeglądu instalacji gazowej. Pomiary będą przeprowadzane przez: FIRMĘ FLESZ Z. U. H. Zakład Kominiarski, Mistrz Kominiarski Włodzimierz Kudaj, w godz. 800 - 1300 oraz 1400 – 2000, według następującej kolejności:
16 października (poniedziałek) bloki nr 1, 2, 3, 4/5;
17 października (wtorek) bloki nr 6, 7, 8, 9, 10;
18 października (środa) bloki nr 11, 12, 13;
19 października (czwartek) bloki nr 15, 16;
20 października (piątek) bloki nr 17, 18;
23 października (poniedziałek) bloki nr 19, 20;
24 października (wtorek) bloki nr 21, 22;
25 października (środa) blok nr 23;
26 października (czwartek) bloki nr 24, 25;
27 października (piątek) bloki nr 26, 27;
Jednocześnie odbędzie się czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych. Prosimy o zabezpieczenie kratek wentylacyjnych w mieszkaniach. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal w celu przeprowadzenia powyższych czynności.
Niesprawna instalacja gazowa oraz zły stan przewodów kominowych (wentylacyjnych), są najczęstszymi przyczynami wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w lokalu.
Telefon kontaktowy do osoby przeprowadzającej kontrolę: 784 574 378.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 12.10.2017


SM/XXV/361/2017

Działoszyn, dn. 06.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ NAD WARTĄ” W DZIAŁOSZYNIE, OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO:KONSERWATOR REJONU OSIEDLA I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy - 1 etat (pełny wymiar czasu pracy).
2. Termin składania ofert - 27.10.2017 r. (piątek) do godz. 12 00.
3. Miejsce składania ofert - siedziba spółdzielni, 98 – 355 Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 6 (sekretariat).

Więcej informacji w "Ogłoszeniu o naborze".

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 06.10.2017
Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 20",
b) Wartośc zadania: 324 025,81 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwcie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pla) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 23",
b) Wartośc zadania: 523 284,24 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwcie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl


Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Michał Cieśla

Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Lewandowski

Sekretarz Rady
Aldona Majchrzak


Pozostali członkowie:
Krystyna Jończyk
Krystyna Konecka
Iwona Janeczek
Krzysztof Sikora
Ewa Adamus
Zdzisław Kopij

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© .
© Design by 2010 - 2017 S.M. Nad Warta.