Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

Aktualności      

SM/XXIII/ 91 /2015

Działoszyn, dn. 26.02.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie informuje wszystkich mieszkańców Spółdzielni, że na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2015 r., ustala się następujące stawki:

1.Uchwałą nr 1/II/15 - ustala się stawkę za C.O. w lokalach mieszkalnych na kwotę 3,30 zł/m2 miesięcznie.
2.Uchwałą nr 4/II/15 - ustala się stawkę na fundusz termomodernizacyjny na kwotę 1,69 zł/m2 miesięcznie.
3.Uchwałą nr 5/II/15 - ustala się stawki opłaty eksploatacyjnej :
- na kwotę 1,61 zł/m2 miesięcznie – dla osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu,
- na kwotę 1,54 zł/m2 miesięcznie – dla osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu.


W/w stawki wchodzą w życie z dniem 01.06.2015 r.


Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na wysokość dotychczasowych opłat czynszowych.


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 26.02.2015      

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 24 w bloku nr 21 na czas nieoznaczony.

Dodano 18.02.2015      

Zarząd informuje, że na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w sprawie wprowadzenia stawek taryf na woedę i ścieki z dniem 01.03.2015 r. podwyższa się stawkę za zużycie wody i odprowadzanie ścieków według ogłoszenia zamieszczonego poniżej:

Dodano 17.02.2015      

SM/XXIII/55/2015


Informacja

W oparciu o art. 70 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) wzywamy mieszkańców osiedla do bezzwłocznego usunięcia usterek w instalacji gazowej oraz przewodach kominowych ujawnionych podczas ostatniej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych. Jednocześnie informujemy, że niezastosowanie się do powyższego może narazić użytkownika instalacji gazowej na sankcje określone w art. 92 powyższej Ustawy.


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 17.02.2015      

Informujemy, że przetarg na sprzedaż mieszkania nr 24 w bloku nr 21 położonym przy ul. Piłsudskiego w Działoszynie, ogłoszony na dzień 02.02.2015 r. nie został rozstrzygnięty. W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie ogłoszony nowy ustny przetarg na przedmiotowy lokal.

Dodano 02.02.2015      

Zarząd informuje, że w dniu 31.12.2014 r. (tj. środa) Spółdzielnia będzie czynna do godz. 13 00, natomiast kasa Spółdzielni do godz. 1200. W przypadku awarii prosimy o kontakt pod numerem telefonu dyżurnego 606 270 591.

Dodano 30.12.2014Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299


Migawka

Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cieśla Michał


Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Nowak Henryk


Sekretarz Rady Nadzorczej
Jończyk Krystyna


Pozostali członkowie
Nawrot Julian


Góra Zbigniew


Sikora Krzysztof


Misiak Józef


Majchrzak Aldona


Lewandowski Andrzej

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© Design by Szablony.Maniak.Pl.