Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności      

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zmiany stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązująych od 01.01.2016 r.

Dodano 07.12.2015      

Działoszyn, dn. 27.11.2015 r.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2015 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie z dnia 27.11.2015 roku, dzień 24.12.2015 r. (czwartek - wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników spółdzielni w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

W przypadku awarii, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 606 270 591.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 27.11.2015      

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie przeprowadzenia indywidualnych rozliczeń z tytułu dostaw ciepła.

Dodano 05.11.2015      

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie zwraca się z prośbą do mieszkańców osiedla o udostępnienie swoich mieszkań w celu sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych oraz wykonania przeglądu instalacji gazowej. Kolejność według ogłoszenia zamieszczonego poniżej:

Dodano 13.10.2015      

Zarząd Spółdzielni informuje, że w zakładce Pliki do pobrania zamieszczono treść uchwalonego przez Radę Nadrzoczą w dniu 28.09.2015 r. Uchwałą nr 23/IX/2015 "Regulaminu rozliczeń kosztów energii cieplnej przeznaczonej na ogrzewanie budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie".

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 12.10.2015      

SM/XXIII/352/2015

Działoszyn, dn. 17.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” w Działoszynie dysponuje pawilonem usługowym do wynajęcia. Więcej szczegółów dostępnych TUTAJZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 17.08.2015

Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299

a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Bolesława Chrobrego 18",
b) Wartośc zadania: 329 965,36 zł,
c) Dofinansowanie w formie pożyczki na sfinansowanie zadania w wysokości 300.000,00 zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewntrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Starzyńskiego 16",
b) Wartośc zadania: 329 965,35 zł,
c) Dofinansowanie w formie pożyczki na sfinansowanie zadania w wysokości 300.000,00 zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewntrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl


Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Michał Cieśla

Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Lewandowski

Sekretarz Rady
Aldona Majchrzak


Pozostali członkowie:
Krystyna Jończyk
Krystyna Konecka
Iwona Janeczek
Krzysztof Sikora

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© Design by Szablony.Maniak.Pl.