Strona Główna
Telewizja i Internet
O spółdzielni
Pliki do pobrania
Galeria
Ogłoszenia mieszkańców
Kontakt
 Witamy na oficjalnej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie.

P R Z E T A R G I   


O G Ł O S Z E N I E  O   P A W I L O N I E   D O   W Y N A J Ę C I A   

Aktualności

      


      

SM/XXV/336/2017

Działoszyn, dn. 18.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
Przedmiotowy lokal nr 39 usytuowany jest w bloku nr 22, położonym przy ul. Piłsudskiego, 98 – 355 Działoszyn. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,92 m 2, na którą przypadają 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc oraz przedpokój. Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 3,15 m 2.
Więcej informacji w "Ogłoszeniu o przetargu".

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 18.09.2017


SM/XXV/317/2017

Działoszyn, dn. 07.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ NAD WARTĄ” W DZIAŁOSZYNIE, OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO:KONSERWATOR REJONU OSIEDLA I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Liczba wakatów i wymiar czasu pracy - 1 etat (pełny wymiar czasu pracy).
2. Termin składania ofert - 28.09.2017 r. (czwartek) do godz. 12 00.
3. Miejsce składania ofert - siedziba spółdzielni, 98 – 355 Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 6 (sekretariat).

Więcej informacji w "Ogłoszeniu o naborze".

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 07.09.2017


      

SM/XXV/76/2017

Działoszyn, dn. 06.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczynającym się okresem wykonywania wszelkiego rodzaju prac remontowych w zasobach mieszkaniowych, działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie, w oparciu o Regulamin Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie przypominamy, że prace ogólnobudowlane wykonywane w mieszkaniach (m. in. wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych do mieszkania, przeróbki na instalacji c. o.) mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni.
Niezastosowanie się do powyższego, będzie skutkowało kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Dodano 06.03.2017 r.
Współrzędne GPS Siedziby Spółdzielni

N 51º 6' 52.4483"   E 18º 52' 38.1299
a) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 20",
b) Wartośc zadania: 324 025,81 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwcie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pla) Nazwa Zadania: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 23",
b) Wartośc zadania: 523 284,24 zł,
c) Dofinansowanie w formie umorzenia części pożyczki w kwcie 145 800,00  zł,
d) Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


e) Zadanie obejmowało: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic w kontakcie z powietrzem i gruntem, ociepenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej piwnicznej, modernizacja rozdzielaczy oraz montaż grzejnikowych zaworów termomodernizacycjnych.

www.zainwestujwekologie.pl


Spółdzielnia zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Michał Cieśla

Zastępca Przewodniczącego Rady
Andrzej Lewandowski

Sekretarz Rady
Aldona Majchrzak


Pozostali członkowie:
Krystyna Jończyk
Krystyna Konecka
Iwona Janeczek
Krzysztof Sikora
Ewa Adamus
Zdzisław Kopij

OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:
- MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA;
- PODAJĄC SWOJE DANE, CZYNI TO DOBROWOLNIE, A JEŻELI WYNIKA TO Z OBOWIĄZKU ZOSTANIE O TYM POINFORMOWANA.

Aktualny skład Zarządu


Prezes Zarządu
Łukasz Strykowski

Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wojciech Patocki

Główny Księgowy Członek Zarządu
mgr Marzena Szczęsna
Telefon dyżurny 606 270 591
 Statystyki

© .
© Design by 2010 - 2017 S.M. Nad Warta.